Консултативни курсове за IV и V ПКС - Пловдив

На 27.03.2017 г. от 09.30 ч. в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курс е 35.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс за ПКС.

Заявки за участие изпратете на dipku_sz@abv.bg,  до 20.03.2017 г. следните данни:

 • трите имена
 • дата и място на раждане
 • длъжност
 • месторабота
 • завършено висше училище
 • специалност
 • образователно-квалификационна степен (магистър/бакалавър)
 • диплома: серия, № , дата на издаване

При желание да бъдат проведени изпитите на място и приети документите на място, предлагаме пакетна цена от 100.00 лв. за V ПКС, която включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на V ПКС;
 • Такса прием на документи на място;
 • Такса явяване на изпит на място.
 • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;
 • Удостоверение за допълнително обучение;
 • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;
 • Електронни материали от курса;
 • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

Пакетна цена за IV ПКС е 135 лева за човек и включва:

 • Такса за участие в процедура за придобиване на  IV ПКС;
 • Такса прием на документи на място;
 • Такса явяване на изпит на място.
 • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;
 • Удостоверение за допълнително обучение;
 • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;
 • Електронни материали от курса;
 • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

Справки на телефон: 042/ 633 024 – С. Кирчева.