Консултативен курс за IV ПКС ПУП и НУП - гр. Сопот

На 28.04.2017 г. – 14.00 ч. в НУ „Неделя Петкова“ гр. Сопот ще се проведе консултативен курс за придобиване на IV ПКС за специалисти ПУП и НУП. Курсът е очно-задочен и по новия Закон за предучилищното и училищно образование Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. и се внася по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс за ПКС и наименованието на градът, в който ще се провежда обучението. Когато желаете да Ви бъде издадена фактура е необходимо да изпратите данните на посочения по-долу e-mail.

 

При желание да бъдат проведени изпитите на място и приети документите на място, предлагаме пакетна цена от 135.00 лв. за IV ПКС, която включва:

  • Такса за участие в процедура за придобиване на IV ПКС;

  • Такса прием на документи на място;

  • Такса явяване на изпит на място.

  • Такса инструктивен курс* за подготовка и явяване на изпит;

  • Удостоверение за допълнително обучение;

  • Придобиване на 1 (един) квалификационен кредит според ЗПУО;

  • Електронни материали от курса;

  • Програма и инструкции за подготовка за изпита;

 

Заявки за участие в курса изпратете на dipku_sz@abv.bg, до 20.04.2017 г.

Заявката трябва да съдържа следните данни, които се отнасят за всеки участник:

трите имена

дата и място на раждане

длъжност

месторабота

завършено висше училище

специалност

образователно-квалификационна степен (магистър/бакалавър)

диплома: серия, № , дата на издаване

Предмет, по който ще се явявам на ПКС

 

Справки на телефон: 042/ 633 024 – С. Кирчева.