Консултативен курс за II ПКС гр.Стара Загора

Консултативни курс за II ПКС

Тема: Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания

Начало: 17.11.2019 г. – 10.00 ч.

Място на провеждане: ДИПКУ гр. Стара Загора

Предназначение: за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по график през учебната 2019/20 учебна година.

Цената на участието в курса е 290 лв. и се внася по банков път преди първото занятие, като в платежното нареждане се вписват трите имена и курс № 2110.

Желаещите да посещават курса, следва да се регистрират тук в срок до 11.11.2019 г.