Консултативen курс за I ПКС - Стара Загора

Консултативни курс за I ПКС

Тема: Иновативни практики в образованието

Начало: 01.12.2019 г. – 10.00 ч.

Място на провеждане: ДИПКУ гр. Стара Загора

Предназначение: за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Първа ПКС

Курсът предвижда пет присъствени еднодневни участия по график през учебната 2019/20 учебна година.

Цената на участието в курса е 390 лв. и се внася по банков път преди първото занятие, като в платежното нареждане се вписват трите имена и курс № 2109.

Желаещите да посещават курса, следва да се регистрират тук в срок до 25.11.2019 г.