Консултативен курс за I ПКС - Плевен

Майсторски клас - Плевен

Тема: Иновативни практики в образованието

Начало: 23.11.2019 г. – 10.30 ч.

Място на провеждане: ПГ по транспорт гр. Плевен

Предназначение: за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Първа ПКС

Курсът предвижда пет присъствени еднодневни участия по график през учебната 2019/20 учебна година.

Цената на участието в курса е 390 лв. и се внася по банков път преди първото занятие, като в платежното нареждане се вписват трите имена и курс № 2111.

Желаещите да посещават курса, следва да се регистрират тук в срок до 20.11.2019 г.