КОНКУРС ЗА АСИСТЕНТИ

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите обявява конкурси за асистенти по „Начална училищна педагогика“ и по „Информатика и информационни технологии“.

Конкурсите са обявени на сайта на Тракийски университет.

Срок за подаване на документи – 21.01.2018г.

Документи се подават в Педагогически факултет, отдел „Научен“, тел. 042/613758.