ИЗПИТИ за ПКС - СТАРА ЗАГОРА

Изпитите за ПКС в гр. Стара Загора ще се проведат на 18, 20 и 21.09.2017 г. в ДИПКУ - Стара Загора както следва:

дата

час

ПКС

специалности

18.09

(понеделник)

8:30

V ПКС

предучилищна педагогика 

9:00

IV ПКС

предучилищна педагогика, музика, ръководни кадри, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози, изобразително изкуство, специална педагогика, чужди езици, история, философия и етика, психология

9:00

V ПКС

музика

9:30

V ПКС

ръководни кадри

10:30

V ПКС

възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози

12:00

V ПКС

изобразително изкуство

12:30

V ПКС

специална педагогика

13:00

V ПКС

чужди езици

14:00

V ПКС

история, философия и етика, психология

20.09

(сряда)

9:00

IV ПКС

професионална подготовка, технологии и предприемачество, информатика и информационни технологии, начала училищна педагогика, български език и литература, математика, физическо възпитание и спорт, физика, химия, биология, география

9:30

V ПКС

професионална подготовка, начала училищна педагогика

10:00

V ПКС

български език и литература

10:30

V ПКС

технологии и предприемачество, информатика и информационни технологии

13:00

V ПКС

математика

13:30

V ПКС

физическо възпитание и спорт, физика, химия, биология, география

21.09

(четвъртък)

9:00

I и II ПКС

 

ръководни кадри, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози, специална педагогика, професионална подготовка, физика, химия, биология, география, начална училищна педагогика

10:00

I и II ПКС

математика, информатика и информационни технологии

11:00

I и II ПКС

предучилищна педагогика, изобразително изкуство, музика, философия и етика, психология, български език и литература, чужди езици

13:00

I и II ПКС

история, физическо възпитание и спорт

На място ще бъдат обявени залите за съответните изпити.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат пред входа на ДИПКУ 30 минути преди обявения час.

Моля следете сайта за възможни промени!