бр. 2, 2018 г.

Дата на издаване: 
30 Юни 2018

Статии

Автор: Greta Dermendjieva, Rositsa Slavova
DOI: 10.15547/PF.2018.009
Автор: Петя Велева, Лина Йорданова, Габриела Кирякова, Надежда Ангелова
DOI: 10.15547/PF.2018.010
Автор: Радка Латева
DOI: 10.15547/PF.2018.011