бр. 4, 2016 г.

Дата на издаване: 
22 Дек. 2016

Статии

Автор: Тео Йостен
DOI: 10.15547/PF.2015.060
Автор: Марга Георгиева, Сава Гроздев
DOI: 10.15547/PF.2015.061
Автор: Татьяна Николаевна Ле-ван
DOI: 10.15547/PF.2015.062
Автор: Снежана Консулова, Владимира Тенева
DOI: 10.15547/PF.2015.064
Автор: Zhenya Gundasheva, Lyubomira Spasova, Olga Dvorska, Monika Petrillova
DOI: 10.15547/PF.2015.066
Автор: Sevda Tzvetanova Mollova
DOI: 10.15547/PF.2015.067