бр. 2, 2016 г.

Дата на издаване: 
30 Юни 2016

Статии

Автор: Елисавета Гурова, Мила Драгомирова
DOI: 10.15547/PF.2015.046
Автор: Татьяна Николаевна Ле-ван
DOI: 10.15547/PF.2015.049
Автор: Анастасия Георгиева, Маринела Грудева
DOI: 10.15547/PF.2015.051
Автор: Д-Р НИНА ИВАНОВА, Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА
DOI: