Интерактивен семинар „Ритъм терапията – приложни аспекти“

На 05.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе практически интерактивен семинар на тема „Ритъм терапията – приложни аспекти

Ритъм терапията е холистичен метод за въздействие, който помага  да се развиват социалните умения и подобрява емоционалното състояние. В семинара са включени терапевтични техники от ритъм терапията и музикотерапията, които могат да се прилагат от психолози, педагогически съветници, педагози, ресурсни учители, родители и др.

Участниците ще се запознаят с:

  • ключовите теоретични принципи;

  • основни техники на ритъм терапията;

  • ритъм терапевтични техники за повишаване на социалния интерес в контекста на индивидуалната психология.

Ритъмът и музиката помагат да се изпита радост и свързаност с другите. Ръчният барабан се използва като лечебно средство от древността. От тогава датира и импулсът на хората да се събират в кръг, поддържайки общ ритъм. Барабанни кръгове се използват за подкрепа на хора в болници, учебни заведения, специализирани институции, за лечение на зависимости и др.

Семинарът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Лектор: д-р Джон Спери е преподавател в Университет Лин във щата Флорида, главен редактор на Списанието по Индивидуална Психология, Специалист по консултиране към центъра по консултиране в Атлантически Университет Флорида, автор на множество публикации и проучвания.

Забележка: обучението се провежда на английски език, осигурен е превод на български език.

Таксата за участие в семинара е 40.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ в Уникредит Булбанк АД, IBAN BG69UNCR 76303100 117737, BIC UNCRBGSF, като в платежното нареждане отбележите: трите имена, ЕГН, курс 1426 или  в касата на ДИПКУ всеки работен ден. 

Местата за курса са изчерпани. При наличие на желаещи може да сформираме нов курс.

Справки на телефон: 042/ 633 024 – С.Кирчева.