Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

коледаРъководството и екипът на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!

Нека 2015 година бъде здрава, мирна и успешна, изпълнена с надежда, добри перспективи и споделено човешко щастие!

 

Присъдени ПКС за 2014 г.

Заповед № 131 / 05.11.2014 г. за присъдени ПКС на редовна сесия

Заповед № 137 / 17.11.2014 г. за присъдени ПКС на допълнителна сесия

Честита професионално-квалификационна степен!

Свидетелствата за ПКС са готови за получаване.

За повече информация: тел 042 / 617446 - Учебен отдел

Уважаеми колеги,

До края на ноември, 2014 г.  продължава записването за дългосрочните квалификационни форми, организирани от ДИПКУ за учебната 2014 - 2015 година.

Първите занятия  започват както следва:

За получаване на допълнителна квалификация:

1. СДК "Педагогическа правоспособност" - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

2. СДК "Специална педагогика" - Ресурсен учител - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

3. СДК "Специална педагогика" - Учител в специално училище - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

4. СДК "Информатика и информационни технологии" - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов"); 29-30.11.2014 от 10 ч. в Хасково / Кърджали

5. СДК "Информационни технологии 1. - 4. клас" - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов")

6. СДК "Човекът и природата" - 06-07.12.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

7. СДК "Специална педагогика - ресурсен учител" - гр. Бургас (ОУ "Климент Охридски" - в началото на декември. датата ще бъде обявена допълнително)

Професионално-педагогически специализации:

1. Организация и управление на образованието - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

2. Детско-юношеска и училищна психология - 29-30.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

3. Информатика и информационни технологии и приложението им в образованието - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов"); 29-30.11.2014 от 10 ч. в Хасково / Кърджали

 4. Информационни технологии в началното училище - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов"); 29-30.11.2014 от 10 ч. в Хасково / Кърджали

5. Информационни и комуникационни технологии в образованието - 22-23.11.2014 от 10ч. в ДИПКУ

Обучения след средно образование:

1. Тримесечен курс за текуща квалификация "Помощник - възпитател" - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

Забележка: Приемаме заявки за групови обучения в други населени места.

За информация:

042 / 633024 - Севдалина Кирчева - административен сътрудник

042 / 617446 - Нели Гочева - експерт СДК

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в над 300 европейски града и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора". На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. 

ktrio

За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012), знание и Европейско гражданство (2013).

Тази година Нощта на учените е финансирана от Европейската комисия в рамките на програма HORIZON 2020 и ще се проведе на 26 септември под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". Реализира се от консорциум с участници: Нов български университет, БАН, Тракийски университет - Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Медицински университет - Пловдив , Медицински университет - Варна, Британски съвет, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Британски съвет, СУБ и др.

В Стара Загора дейностите се организират от Тракийски университетчрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, с активното участие и партньорство на община Стара Загора, регионална библиотека “Захарий Княжески”, Ветеринарно-медицински факултет, студенти, ученици и общественост.logo

Конкурси

Повече информация за отбелязването на Нощта на учените 2014 в България ще получите на сайта на проекта: http://rn.fmi.uni-sofia.bg/index.html или на файсбук страницата: https://www.facebook.com/ktrio.ktrio.

Програма

Присъединете се към нас в Нощта на учените на 26.09.2014 г. от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора!

 

 

 

Актуален медиен клипинг за образованието в България

21.07.201407.08.2014, 29.08.2014, 01.09.2014, 24.11.2014, 08.12.2014, 11.12.2014

 

 

Обучение на наставници и новоназначени учители, финансирано от 

Национална програма „Квалификация” – 2014 г., приета с Решение на МС на РБ № 221 / 23.04.2014 г.

В ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 14 - 17 юли, 2014 г. се проведе обучение в тримодулен квалификационен курс на тема:
„Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“

Обучават се 60 учители - по една двойка "Наставник - млад учител" от 28-те области на България. Всяка двойка учители е от едно и също училище, които ще мултиплицират опита си сред своите колеги. 

Курсът е насочен към формиране на знания и умения за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация на учителите и  има следните основни цели:

•   да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на учителите;

•   да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие;

•   да помогне на учителите да подобрят организационните си умения, компетентност и определени аспекти от трудовата си реализация;

•   да улесни сътрудничеството  и ускори споделянето на опит между учителите.

Учебният план е построен на модулен принцип и съдържа три модула. Всеки модул е относително автономен. Първият и вторият модули се провеждат успоредно, като в първия се обучават наставниците, а във втория - младите учители. В третия модул се създават две смесени групи от равен брой наставници и млади учители.

Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка в съотношение около 40 към 60%. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики. Учебните методи се основават на автономност, създаваща вътрешна мотивация.

В края на обучението участниците  получиха удостоверение за допълнително обучение.

Такъв квалификационен курс се провежда за първи път и поради големия интерес и след анализа на анкетите за обратна връзка, ще бъдат планирани и проведени и други обучения по същата тема.

 

55 години квалификация на учителите в Стара Загора 

XV Национален педагогически форум на тема: «Традиции, иновации и предизвикателства в образованието»

18 юни 2014

 

Уважаеми колеги от ИУУ "Д-р Минчо Нейчев", ИПКУ "Анастасия Тошева" и ДИПКУ при Тракийски университет,

Благодарим ви, че създадохте, утвърдихте и съхранихте нашата авторитетна  институция за следдипломна квалификация и продължаващо обучение на педагогически кадри. Днес екипът на ДИПКУ успешно продължава традициите и приема предизвикателствата!

От ръководството на ДИПКУ

при Тракийски университет

Стара Загора

Доклад "55 години квалификация на учителите в Стара Загора", доц. д-р Димитрина Брънекова

Презентация към доклада, доц. д-р Димитрина Брънекова

 

 

Откриване на тържеството
Приветствие на проф.дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет
Поздрав от г-жа Теодора Иванова, Заместник-областен управител на гр. Стара Загора
Приветствие от доц. Милан Енчев, Директор на ИУУ и ИПКУ в периода 1961 г. - 1989 г.
Ректорът награждава с грамота г-жа Цв. Балева - Директор на ПИДУ "Анастасия Тошева"
Сред гостите е Директорът на МК доц. Хр. Милчева
Гл.ас. В. Георгиева, Зам. Директор на ДИПКУ
Начало на дискусията, посветена на Стратегията на МОН за развитие на педагогическите кадри
Участници в тържеството

Карта