График на изпитите за ПКС за 2017 г.

Изпити в Стара Загора:

18.09.2017 – IV и V ПКС – ръководни кадри, възпитатели, педагогически съветници, училищни психолози, специална педагогика, ПУП, чужди езици, история, изобразително изкуство, музика, философия и етика, психология;

20.09.2017 – IV и V ПКС – професионална подготовка и труд и техника, математика, физика, химия, биология, география, ИИТ, НУП, БЕЛ, ФВС;

21.09.2017 – I и II ПКС – всички дисциплини.

Начален час за IV ПКС - 9.00 часа.

Начален час за V ПКС - 13.30 часа.

Начален час за I и II ПКС - по график.

 

Изпити по места:

Асеновград - 04.10.2017

Белозем - 19.09.2017

Благоевград - 03-04.10.2017

Бургас - 16-17.09.2017

Варна -26.09.2017

Велико Търново - 28.09.2017

Габрово - 29.09.2017

Гурково - 24.10.2017

Добрич - 27.09.2017

Драгиново - 26.09.2017

Казанлък - 05.10.2017

Карнобат - 20.10.2017

Карлово - 17.10.2017

Кърджали - 07-08.10.2017

Левка - 01.11.2017

Ловеч - 01.10.2017

Николаево - 24.10.2017

Нова Загора - 28.10.2017 (ПГСС)

Пазарджик - 27.09.2017 (ДГ "Калина Малина")

Плевен - 30.09.2017

Пловдив - 14-15.10.2017

Първомай - 19.10.2017

Раковски -19.09.2017

Рудозем - 12.10.2017

Сливен - 21-22.10.2017

Смолян - 13.10.2017

Сопот - 17.10.2017

Хасково - 10.10.2017

Ямбол - 29.10.2017

 

Допълнително ще обявим графици за изпитите за ПКС по места.

ДИПКУ - Стара Загора си запазва правото да актуализира графика за изпити за ПКС.

Всички възможни промени на датите за изпити ще бъдат отразявани своевременни в графика.

Моля следете за промяна в графика и часовете на изпитите!