График на изпитите за ПКС за 2017 г.

Изпити по места:

дата

град

ПКС

16-17.09

Бургас

I, II, IV, V

17.09

Несебър

V

18, 20, 21.09

Стара Загора

I, II, IV, V

19.09

Белозем

II, IV, V

19.09

Раковски

IV, V

19.09

Стряма

V

26.09

Драгиново

IV, V

26.09

Варна

IV, V

26.09

Провадия

 V

27.09

Добрич

 IV, V

27.09

Пазарджик

V

28.09

В. Търново

I, IV, V

29.09

Габрово

II, IV, V

30.09

Плевен

I, II, IV, V

03-04.10

Благоевград

 

04.10

Асеновград

V

05.10

Казанлък

IV, V

07-08.10

Кърджали

I, II, IV, V

10.10

Хасково

V

12.10

Рудозем

V

13.10

Смолян

IV, V

14-15.10

Пловдив

I, II, IV, V

17.10

Карлово

V

17.10

Сопот

IV, V

19.10

Първомай

IV, V

20.10

Карнобат

V

21-22.10

Сливен

I, II, IV, V

24.10

Гурково

V

24.10

Николаево

V

27.10

Оризово

V

28.10

Нова Загора

IV, V

29.10

Ямбол

V

01.11

Левка

IV, V

 

Асеновград - 04.10.2017

Белозем - 19.09.2017

Благоевград - 03-04.10.2017

Бургас - 16-17.09.2017

Варна -26.09.2017

Велико Търново - 28.09.2017

Габрово - 29.09.2017

Гурково - 24.10.2017

Добрич - 27.09.2017

Драгиново - 26.09.2017

Казанлък - 05.10.2017

Карнобат - 20.10.2017

Карлово - 17.10.2017

Кърджали - 07-08.10.2017

Левка - 01.11.2017

Ловеч - 01.10.2017

Николаево - 24.10.2017

Нова Загора - 28.10.2017 (ПГСС)

Пазарджик - 27.09.2017 (ДГ "Калина Малина")

Плевен - 30.09.2017

Пловдив - 14-15.10.2017

Първомай - 19.10.2017

Раковски -19.09.2017

Рудозем - 12.10.2017

Сливен - 21-22.10.2017

Смолян - 13.10.2017

Сопот - 17.10.2017

Хасково - 10.10.2017

Ямбол - 29.10.2017

 

Допълнително ще обявим графици за изпитите за ПКС по места.

ДИПКУ - Стара Загора си запазва правото да актуализира графика за изпити за ПКС.

Всички възможни промени на датите за изпити ще бъдат отразявани своевременни в графика.

Моля следете за промяна в графика и часовете на изпитите!