За списанието

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да ви представим електронното научно-методическо списание „Педагогически форум”. Списанието има за цел :

- да представи международни и национални политики,  

- да публикува научни, научно-популярни обзорни и информационни психолого-педагогически материали,

- да популяризира добри национални и международни педагогически практики,

- да представя новоиздадени книги, свързани с проблемите на образованието,

- да бъде форум за дискутиране на педагогически проблеми.

Списанието е предназначено за учители, университетски преподаватели,  студенти, специализанти и докторанти, специалисти във всички образователни области и степени. 

Списанието излиза  с четири броя годишно.


Указание за авторите на български език можете да намерите тук.

Instructions in Enslish.

Указание за авторите на руски език можете да намерите тук.