За списанието

 

Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да ви уведомим, че започваме издаване на електронно научно-методическо списание „Педагогически форум”. Списанието има за цел :

- да представи международни и национални политики,  

- да публикува научни, научно-популярни обзорни и информационни психолого-педагогически материали,

- да популяризира добри национални и международни педагогически практики,

- да представя новоиздадени книги, свързани с проблемите на образованието,

- да бъде форум за дискутиране на педагогически проблеми.

Списанието е предназначено за учители, университетски преподаватели,  студенти, специализанти и докторанти, специалисти в областта на всички сфери на образованието. 

Годишно се предвижда издаването на четири броя.


Указание за авторите на български език можете да намерите тук.

Указание за авторите на английски език можете да намерите тук.

Указание за авторите на руски език можете да намерите тук.