e-Списание

Списание "Педагогически форум"

ISSN -1314-7986

Уважаеми автори и читатели, 

На вашето внимание са изданията на електронното списание Педагогически форум,

издавано от ДИПКУ при Тракийски университет, Стара Загора.

Вашите мнения, предложения и публикации очакваме на е-адрес:dipku_pf@abv.bg