Допълнителна дата за явяване на изпит за ПКС

На 14.11.2017 г. (вторник) от 9.30 ч. в ДИПКУ - Стара Загора ще се проведат изпити придобиване на I, II, IV и V ПКС.

Всички желаежи да се явят на допълнителната дата е необходимо да подадат заявление в учебен отдел или на имейл: dipku_sz@abv.bg.

Кандидатите за IV ПКС трябва да се явят 30 минути преди обявения час.