Дончо Донев

Асистент д-р по психология

e-mail: d.donev@dipku-sz.net

GSM: 088 716 0565

тел.: 042/ 617 457

 

Автор на редица статии, доклади и студии в областта на социалната, организационната и консултативна психология. Модератор на тренинги за формиране на социални умения и обучение на възрастни.

Научни интереси: интеграция на социално-психологичните принципи и модели в педагогическата работа, психологическо консултиране в училищна среда, практическо приложение на библиотерапията и приказкотерапията.