Добри практики

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Пословична е скромността на българският учител и това е причината много прекрасни начинания да остават скрити от широката аудитория на педагогическата колегия. Бъдете си взаимно полезни, смело и активно споделяйте своите постижения! Нека за пореден път покажем несломимият възрожденски дух на съвременния будител – учителя!

ДИПКУ Стара Загора открива в сайта си www.dipku-sz.net нова рубрика „Добри практики“.

Нашето желание е, да споделяме и популяризираме добри практики от Българското образование, изразяващи се във ваши постижения, иновативна практика, интересно и нестандартно виждане, съпровождащо образователния процес в детската градина или в училище.