Дейности по платформата на МОН

Уважаеми колеги, във връзка със стартирането на втората кампания (01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.) по Дейност 1 по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора предлага следните обучения:

Тематично направление 1: Иновативни методи в преподаването

Тематично направление 2: Позитивна училищна среда

Тематично направление 3: Съвременни методи за управление

Обученията са с по един и два кредита. Можете да се включите чрез заявки в информационната платформа за педагогически специалисти: https://teachers.mon.bg/.

По Дейност 2 на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ можете да се включите и в обучения и процедури за професионално-педагогически степени по реда, описан в указанията. Повече информация за това можете да намерите на https://teachers.mon.bg/, http://www.dipku-sz.net/profesionalno-kvalifikacionna-stepen и на телефони 042/ 630 102 и 042/ 617 446.