Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

 лого EDU21     ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ В 21 ВЕК

                        12 - 14 март 2014

 

 

konf_edu21Международната конференция на тема „Образователни политики в 21 век”  се проведе на 12 – 14 март 2014 г. в Интер Експо Център, гр. София. Конференцията е заключителното събитие по проект „Образователни политики в 21 век”, („Education Policies in 21 Century – EDU 21”, Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME Centralized, EACEA/20/2012), организирана от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, гр. Стара Загора, Сдружение „Център за творческо обучение”, гр. София,  и РИО на МОН, София – град.

На пленарните сесии участваха лектори от Малта, Испания, Румъния, Хърватия и Унгария, както и представители на МОН, неправителствени организации и др. На паралелните секционни заседания взеха участие над 70 лектори - университетски преподаватели, учители, представители на други образователни институции. Бяха проведени четири уъркшопа и изложение на образователни услуги и др. Предстои публикуване на всики доклади и презентации на сайта на проекта (www.edu21project.eu)

 

 

 

СЕМИНАР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ ЕДУ21

На 12 декември 2013 г.  в хотел "Спортпалас", гр. Сливен бе проведен семинар на тема: „Предизвикателства пред висшето образование за реализиране на Европейската стратегия 2020“. Събитието е в рамките на проект „Образователни политики в 21 век”, („Education Policies in 21 Century – EDU 21”, Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME Centralized, EACEA/20/2012).

               Линк към видео - http://www.youtube.com/watch?v=q1XC9yaCycs&feature=youtu.be

Семинарът бе организиран и проведен от Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, гр. Стара Загора,  съвместно с Инженерно-педагогически факултет на Технически университет – гр. Сливен, катедра „Педагогика и мениджмънт“. Партньори на ДИПКУ в проекта са  Център за творческо обучение, гр. София и РИО на МОН, София – град.

Семинарът предизвика изключителен интерес. В пленарните сесии, в дискусиите и в уъркшопа участваха проф. двмн Иван Въшин - Заместник Ректор на Тракийски университет, проф. дтн Станимир Карапетков - Ръководител Факултет - Колеж, гр. Сливен, деканските ръководства на Педагогически факултет при Тракийски университет и на ИПФ и Колеж, гр. Сливен, университетски преподаватели, студенти, учители, представители на образователни институции. Гост-лектори бяха Елизабет Лазару – преподавател в Политехнически университет и референт на Германската служба за академичен обмен - гр. Букурещ, Румъния, Пеги Фийли – преподавател от областта на неформалното образование, гр. Бад Вимпфен, Германия, доц. д-р Мария Фъртунова, Началник дирекция "Висше образование" в МОН, проф. дпн Вяра Гюрова, СУ "Климент Охридски" и доц. д-р Лина Йорданова, Тракийски университет. В пленарната сесия се изявиха и студенти от Педагогически факултет при Тракийски университет и преподаватели от ИПФ - гр. Сливен. 

Проектът "Образователни политики на 21 век" ще приключи с международна конференция, която ще се проведе в началото на март, 2014 г. в гр. София.

От името на академичната общност на ДИПКУ при Тракийски университет благодаря на всички гости и участници в семинара! 

Вярваме, че ще бъдем заедно и на заключителната международна конференция в гр. София!

Доц. д-р Димитрина Брънекова

Директор на ДИПКУ при Тракийски университет

Презентации от семинара

Елизабет Лазару, Политехнически университет, гр. Букурещ, Румъния и референт на Германската служба за академичен обмен

Европейските програми за висше образование 2014 – 2020 и шансовете и възможностите за университетите

Пеги Фийли, гр. Бад Вимпфен, Германия

Множествените интелигентности в обучението

Доц. Мария Фъртунова, Ивана Радонова, Дирекция „Висше образование“, МОН

Национални политики и практики за реализиране на Стратегията 2020 в областта на висшето образование

Проф. Вяра Гюрова, Софийски университет, Педагогически факултет

Университетският преподавател като образователен мениджър

Доц. Лина Йорданова, Тракийски университет, Стопански факултет, Стара Загора

Представяне на проект “Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет”

Доц. Д. Брънекова, Тракийски университет, ДИПКУ

Мултимедиен модел на обучение и интерактивни презентации за ресурсно подпомагане на деца и ученици със  СОП от студенти на Педагогически факултет при Тракийски университет

Станислава Петрова

Йоана Пеева

Светослав Коев

Юзджан Юсеир

Доц. Лина Йорданова, Стопански факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Съвместно приложение на Добавената реалност и QR код в обучението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта