Новини

Кръгла маса - програма

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в работата на кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи”, която ще се проведе на 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора.

ПРОГРАМА

09,30 - 10,00 ч. Регистрация

10,00 - 10,15 ч. Откриване

Консултативен курс за II ПКС - Стара Загора

На 10.12.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора стартира курс на тема: „Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания“

Курсът е предназначен за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по график през учебната 2017/18 учебна година.

Кръгла маса "Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи"

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в работата на кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи”, която ще се проведе на 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора.

Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017г. На МОН. Организатор е Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет Стара Загора.

Организиране на ППС

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ Стара Загора организират професионално-педагогически специализации /ППС/ на теми „Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието“ и „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

При сформиране на група, специализациите ще се провеждат в следните градове:

Консултативен курс за II ПКС - Кърджали

На 25.11.2017 г. от 10.00 ч. в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр. Кърджали стартира курс на тема: „Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания“

Предназначение: за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по график през учебната 2017/18 учебна година.

Цената на участието в курса е 240 лв.

Майсторски клас "Иновативни практики в образованието"

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители - новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – конференции, семинари и др.

Стартиращи специализации, организирани от ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора

ДАТА

ППС/СДК

ТЕМА

ГРАД

НАЧАЛЕН ЧАС

ЗАЯВЛЕНИЕ

04.11.2017

ППС

Детско-юношеска и училищна психология

Стара Загора

9.00

 

04.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Бургас

10.00

 

04.11.2017

курс

Помощник-възпитатели

Стара Загора

 

 

05.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

 Ямбол

10.00

 

11.11.2017

СДК

Педагогическа правоспособност

 Стара Загора

9.00

тук

11-12.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Пловдив

10.00

тук

18.11.2017

ППС

Информатика и информационни технологии

Стара Загора

9.00

тук

18.11.2017

ППС

Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране

Стара Загора

9.00

тук

18.11.2017

курс

Майсторски клас

Кърджали

10.00

тук

18.11.2017

курс

 Помощник-възпитатели

Кърджали

10.00

тук

18-19.11.2017

ППС

 Детско-юношеска и училищна психология

Сливен

10.00

тук

 18-19.11.2017

курс

 Помощник-възпитатели

 Сливен

10.00

 тук

Заявки за участие в специализации, освен в посочените места, се събират и за Габрово, Велико Търново, Плевен.

Заявки за участие в различни от обявениет тук ППС/СДК/курсове може да подадете тук.

Свидетелства за ПКС по чл.58 (2) (без изпит)

Свидетелствата за V ПКС по чл.58(2) (с грамоти на деца) са готови и могат да се получат от Учебен отдел в ДИПКУ (стая 107) или в базите и изпитите по места.

Заповед за присъждане на V ПКС по чл. 58(2) за 2017 г.

Уча се да преподавам немски език (DLL)

Тема: Уча се да преподавам немски език (DLL)

          Deutsch Lehren Lernen (DLL)

Обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище

От 30.09 до 01.10, ДИПКУ при Тракийския университет - Стара Загора организира обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище.

Страници

Карта