Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

АКТУАЛЕН МЕДИЕН КЛИПИНГ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

21.07.201407.08.2014, 29.08.2014

 

Обучение на наставници и новоназначени учители, финансирано от 

Национална програма „Квалификация” – 2014 г., приета с Решение на МС на РБ № 221 / 23.04.2014 г.

В ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 14 - 17 юли, 2014 г. се проведе обучение в тримодулен квалификационен курс на тема:
„Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“

Обучават се 60 учители - по една двойка "Наставник - млад учител" от 28-те области на България. Всяка двойка учители е от едно и също училище, които ще мултиплицират опита си сред своите колеги. 

Курсът е насочен към формиране на знания и умения за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация на учителите и  има следните основни цели:

•   да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на учителите;

•   да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие;

•   да помогне на учителите да подобрят организационните си умения, компетентност и определени аспекти от трудовата си реализация;

•   да улесни сътрудничеството  и ускори споделянето на опит между учителите.

Учебният план е построен на модулен принцип и съдържа три модула. Всеки модул е относително автономен. Първият и вторият модули се провеждат успоредно, като в първия се обучават наставниците, а във втория - младите учители. В третия модул се създават две смесени групи от равен брой наставници и млади учители.

Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка в съотношение около 40 към 60%. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики. Учебните методи се основават на автономност, създаваща вътрешна мотивация.

В края на обучението участниците  получиха удостоверение за допълнително обучение.

Такъв квалификационен курс се провежда за първи път и поради големия интерес и след анализа на анкетите за обратна връзка, ще бъдат планирани и проведени и други обучения по същата тема.

 

55 години квалификация на учителите в Стара Загора 

XV Национален педагогически форум на тема: «Традиции, иновации и предизвикателства в образованието»

18 юни 2014

 

Уважаеми колеги от ИУУ "Д-р Минчо Нейчев", ИПКУ "Анастасия Тошева" и ДИПКУ при Тракийски университет,

Благодарим ви, че създадохте, утвърдихте и съхранихте нашата авторитетна  институция за следдипломна квалификация и продължаващо обучение на педагогически кадри. Днес екипът на ДИПКУ успешно продължава традициите и приема предизвикателствата!

От ръководството на ДИПКУ

при Тракийски университет

Стара Загора

Доклад "55 години квалификация на учителите в Стара Загора", доц. д-р Димитрина Брънекова

Презентация към доклада, доц. д-р Димитрина Брънекова

 

 

Откриване на тържеството
Приветствие на проф.дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет
Поздрав от г-жа Теодора Иванова, Заместник-областен управител на гр. Стара Загора
Приветствие от доц. Милан Енчев, Директор на ИУУ и ИПКУ в периода 1961 г. - 1989 г.
Ректорът награждава с грамота г-жа Цв. Балева - Директор на ПИДУ "Анастасия Тошева"
Сред гостите е Директорът на МК доц. Хр. Милчева
Гл.ас. В. Георгиева, Зам. Директор на ДИПКУ
Начало на дискусията, посветена на Стратегията на МОН за развитие на педагогическите кадри
Участници в тържеството

Карта