Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015

лога на проекта

 

плакатПрограма за  Нощ на учените 2015

25. 09. 2015 - Регионална библиотека Захарий Княжески”

14.00 – 16.00 ч.    Отворени лаборатории – наблюдения и демонстрации за ученици и общественост в лаборатории на Тракийски университет.

17.00 – 17.15 ч.    Откриване на изложба фотоси „Светлината в полет” – любителска изложба на ученици и граждани.

17.15 – 18.00 ч.    Презентиране и награждаване от конкурсите за:

  • мултимедийни продукти на тема “Светлината е живот” 2 -7 клас;
  • мултимедийни продукти на тема “Светлината в технологиите” 8 – 12клас;
  • есе на тема: „Живот без светлина”

18.00 - 18.20 ч.     Викторина

18.20 -19.30 ч.      Ателие „Да създадем цветове“ – за ученици от 2 до 6 клас. Работа с различни материали, показващи свойствата на цветовете и преминаването на светлината през веществото

18.20 -19.30 ч.      Работилница за съзвездия – Изработване на презентации от ученици в нощта на учените, свързани със съзвездията и планетите от слънчевата система.

18.30ч. -19.30 ч.   Научно кафене „От реликтовото излъчване до тъмната материя“  - с участие на студенти, научни работници и граждани, представители на различни социални групи. Ще бъдат дискутирани съвременните схващания за възникването, строежа и развитието на Вселената.

19.00 - 21.00ч.      Наблюдения с телескоп на небесни обекти видими в нощта на учените.

20.00 - 23.00 ч.     Веселие под звездите ”Светлинно шоу” – с участия на студенти от художествени формации на Тракийски университет, поетични четения, актьорски етюди. Във веселието ще вземат участие и ученици от НУМСИ „Христина Морфова” Стара Загора.

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015

logo na U-night 2015За десета поредна година на 25 септември Стара Загора ще бъде един от  европейските градове, в които едновременно ще се проведе Нощ на учените - проект, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска Кюри на програма "Хоризонт 2020".

Идеята на проекта е в един и същи ден университетите и научните институти да отворят своите врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения, да покажат че науката не съществува и не се развива заради самата наука, а е тясно свързана с нашето ежедневие, с качеството на живот, с човешкото здраве. Проектът е насочен преди всичко към младите хора – ученици и студенти, с цел да бъдат спечелени за образователната и за научната кауза.

За България и за Тракийски университет, в лицето на ДИПКУ, този проект започва през 2006 г. Всяка година Нощта на учените тематично е обвързана с конкретна научна област. Тази година темата е посветена на светлината като обект на познание на няколко науки и като присъствие в нашия живот с многообразните й проявления.

Обявяваме следните конкурси:

1. Конкурс за мултимедийни продукти на тема “Светлината е живот” 2 -7 клас. В конкурса се предвижда разработване на мултимедийни продукти (презентации, клипове, заснети с налична техника и др.) по темата.

2. Конкурс за мултимедийни продукти на тема “Светлината в технологиите” 8 - 12 клас. В конкурса се предвижда разработване на мултимедийни продукти (презентации, клипове, заснети с налична техника и др.) по темата.

3.Конкурс за написване на есе на тема: „Живот без светлина”– Конкурсът е предвиден за ученици от 8 до 12 клас и за студенти. 

4. Изложба на фотоси „Светлината в полет” – любителска изложба  на ученици и граждани.

Участниците ще представят своите разработки и ще бъдат оценявани по критерии като оригиналност, качество на изпълнение и творчество.

Отличените от журито продукти ще бъдат представени и наградени на 25.09.2015 г. по време на Европейската нощ на учените. Участниците ще получат грамоти или сертификати за участие в конкурс по международен проект.

Готовите материали по конкурсите следва да бъдат представени не по-късно от 30 юни 2015 г., 15:00 часа в Тракийски Университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), ул. Армейска № 9, гр. Стара Загора, стая 202 или 305.

Допълнителна информация и въпроси на е-mail: dipku_sz@abv.bg или на тел. 042 619560 и 0887160558.

Настроение и усмивки от Европейска нощ на учените 2014

победители в конкурслабизложбад-р Яневадемонстрация

нашите студентитанцвоклана групаученицитепостер

 

Присъдени ПКС за 2014 г.

Заповед № 131 / 05.11.2014 г. за присъдени ПКС на редовна сесия

Заповед № 137 / 17.11.2014 г. за присъдени ПКС на допълнителна сесия

Честита професионално-квалификационна степен!

Свидетелствата за ПКС са готови за получаване.

За повече информация: тел 042 / 617446 - Учебен отдел

Уважаеми колеги,

До края на ноември, 2014 г.  продължава записването за дългосрочните квалификационни форми, организирани от ДИПКУ за учебната 2014 - 2015 година.

Първите занятия  започват както следва:

За получаване на допълнителна квалификация:

1. СДК "Педагогическа правоспособност" - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

2. СДК "Специална педагогика" - Ресурсен учител - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

3. СДК "Специална педагогика" - Учител в специално училище - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

4. СДК "Информатика и информационни технологии" - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов"); 29-30.11.2014 от 10 ч. в Хасково / Кърджали

5. СДК "Информационни технологии 1. - 4. клас" - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов")

6. СДК "Човекът и природата" - 06-07.12.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

7. СДК "Специална педагогика - ресурсен учител" - гр. Бургас (ОУ "Климент Охридски" - в началото на декември. датата ще бъде обявена допълнително)

Професионално-педагогически специализации:

1. Организация и управление на образованието - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

2. Детско-юношеска и училищна психология - 29-30.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

3. Информатика и информационни технологии и приложението им в образованието - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов"); 29-30.11.2014 от 10 ч. в Хасково / Кърджали

 4. Информационни технологии в началното училище - 22-23.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ; 29-30.11.2014 от 10 ч. в Пловдив (ОМГ "Ак. К. Попов"); 29-30.11.2014 от 10 ч. в Хасково / Кърджали

5. Информационни и комуникационни технологии в образованието - 22-23.11.2014 от 10ч. в ДИПКУ

Обучения след средно образование:

1. Тримесечен курс за текуща квалификация "Помощник - възпитател" - 08.11.2014 от 10 ч. в ДИПКУ

Забележка: Приемаме заявки за групови обучения в други населени места.

За информация:

042 / 633024 - Севдалина Кирчева - административен сътрудник

042 / 617446 - Нели Гочева - експерт СДК

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2014

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в над 300 европейски града и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора". На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. 

ktrio

За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012), знание и Европейско гражданство (2013).

Тази година Нощта на учените е финансирана от Европейската комисия в рамките на програма HORIZON 2020 и ще се проведе на 26 септември под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". Реализира се от консорциум с участници: Нов български университет, БАН, Тракийски университет - Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Медицински университет - Пловдив , Медицински университет - Варна, Британски съвет, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Британски съвет, СУБ и др.

В Стара Загора дейностите се организират от Тракийски университетчрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, с активното участие и партньорство на община Стара Загора, регионална библиотека “Захарий Княжески”, Ветеринарно-медицински факултет, студенти, ученици и общественост.logo

Конкурси

Повече информация за отбелязването на Нощта на учените 2014 в България ще получите на сайта на проекта: http://rn.fmi.uni-sofia.bg/index.html или на файсбук страницата: https://www.facebook.com/ktrio.ktrio.

Програма

Присъединете се към нас в Нощта на учените на 26.09.2014 г. от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора!

 

 

 

Актуален медиен клипинг за образованието в България

21.07.201407.08.2014, 29.08.2014, 01.09.2014, 24.11.2014, 08.12.2014, 11.12.2014, 15.01.2015

 

 

Обучение на наставници и новоназначени учители, финансирано от 

Национална програма „Квалификация” – 2014 г., приета с Решение на МС на РБ № 221 / 23.04.2014 г.

В ДИПКУ при Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 14 - 17 юли, 2014 г. се проведе обучение в тримодулен квалификационен курс на тема:
„Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“

Обучават се 60 учители - по една двойка "Наставник - млад учител" от 28-те области на България. Всяка двойка учители е от едно и също училище, които ще мултиплицират опита си сред своите колеги. 

Курсът е насочен към формиране на знания и умения за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация на учителите и  има следните основни цели:

•   да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на учителите;

•   да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие;

•   да помогне на учителите да подобрят организационните си умения, компетентност и определени аспекти от трудовата си реализация;

•   да улесни сътрудничеството  и ускори споделянето на опит между учителите.

Учебният план е построен на модулен принцип и съдържа три модула. Всеки модул е относително автономен. Първият и вторият модули се провеждат успоредно, като в първия се обучават наставниците, а във втория - младите учители. В третия модул се създават две смесени групи от равен брой наставници и млади учители.

Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка в съотношение около 40 към 60%. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики. Учебните методи се основават на автономност, създаваща вътрешна мотивация.

В края на обучението участниците  получиха удостоверение за допълнително обучение.

Такъв квалификационен курс се провежда за първи път и поради големия интерес и след анализа на анкетите за обратна връзка, ще бъдат планирани и проведени и други обучения по същата тема.

 

55 години квалификация на учителите в Стара Загора 

XV Национален педагогически форум на тема: «Традиции, иновации и предизвикателства в образованието»

18 юни 2014

 

Уважаеми колеги от ИУУ "Д-р Минчо Нейчев", ИПКУ "Анастасия Тошева" и ДИПКУ при Тракийски университет,

Благодарим ви, че създадохте, утвърдихте и съхранихте нашата авторитетна  институция за следдипломна квалификация и продължаващо обучение на педагогически кадри. Днес екипът на ДИПКУ успешно продължава традициите и приема предизвикателствата!

От ръководството на ДИПКУ

при Тракийски университет

Стара Загора

Доклад "55 години квалификация на учителите в Стара Загора", доц. д-р Димитрина Брънекова

Презентация към доклада, доц. д-р Димитрина Брънекова

 

 

Откриване на тържеството
Приветствие на проф.дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет
Поздрав от г-жа Теодора Иванова, Заместник-областен управител на гр. Стара Загора
Приветствие от доц. Милан Енчев, Директор на ИУУ и ИПКУ в периода 1961 г. - 1989 г.
Ректорът награждава с грамота г-жа Цв. Балева - Директор на ПИДУ "Анастасия Тошева"
Сред гостите е Директорът на МК доц. Хр. Милчева
Гл.ас. В. Георгиева, Зам. Директор на ДИПКУ
Начало на дискусията, посветена на Стратегията на МОН за развитие на педагогическите кадри
Участници в тържеството

Карта