Новини

Курс "Компютърно моделиране" - Стара Загора

На 03.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Компютърно моделиране“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение. Подходящ е за учители в начална училищна степен и такива, преподаващи компютърно моделиране в часове по СИП и ЗИП.

Майсторски клас - Пловдив

На 10.02.2018 г. от 10.00 ч. в ОМГ „Акад. Кирил Попов", гр. Пловдив стартира Майсторски клас "Иновативни практики в образованието".

СДК “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”

На 24.02.2018 г. от 10,00 часа в ДИПКУ, гр. Стара Загора,  започва следдипломна квалификация /СДК/  на тема: “СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” за всички специалисти.

ППС "Иновационни практики в образованието" - Стара Загора

На 24.02.2018 г. от 10,00 часа в ДИПКУ при Тракийски университет - Стара Загора се открива професионално-педагогическа специализация /ППС/  на тема: “Иновационни практики в образованието” за всички специалисти.

 

Специализация „Детско–юношеска и училищна психология“ - Велико Търново

На 24.02.2018 г. от 10.00 ч. в II ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново ще стартира специализация на тема „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

Курс на тема: „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство“

На 25.02.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Интерактивен семинар „Ритъм терапията – приложни аспекти“

На 05.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе практически интерактивен семинар на тема „Ритъм терапията – приложни аспекти

Ритъм терапията е холистичен метод за въздействие, който помага  да се развиват социалните умения и подобрява емоционалното състояние. В семинара са включени терапевтични техники от ритъм терапията и музикотерапията, които могат да се прилагат от психолози, педагогически съветници, педагози, ресурсни учители, родители и др.

Курс „Концептуализация при консултиране“

На 06.03.2018 г. от 10.00 часа в Център за творческо обучение, гр. Пловдив (Дом на културата “Борис Христов”, ул. „Гладстон“ 15, централно фоайе) ще се проведе курс на тема „Концептуализация при консултиране“.

Курсът е подходящ за терапевти, психолози и педагогически съветници.

XVIII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира: 

XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема

”Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”

Приоритетни направления: 

Майсторски клас - Габрово

На 27.01.2018 г. от 10.00 ч. в ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово стартира Майсторски клас "Иновативни практики в образованието".

Страници

Карта