Новини

Курс "Наставничеството в учителската професия"

На 28-29.04.2018 г. от 9,00 часа в ДИПКУ гр. Стара Загора ще се проведе Обучение на тема "Наставничеството в учителската професия".

Продължителност: 16 учебни часа / един квалификационен кредит

СДК "Педагогическа правоспособност"

На 19 май 2018 г. от  10,00 часа в ДИПКУ, гр. Стара Загора ще започне следдипломна квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност.

Заявки за включване в специализацията може да подавате тук.

Консултативни курсове за ПКС - Плевен

На 02.06.2018 г. от 11.00 ч. в ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ гр. Плевен  ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по Закона за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. на участник и трябва да се внесе до 29.05.2018 г. по банков път по сметка на ДИПКУ:

Курс на тема: „Стратегии и подходи за работа в билингвиална среда“

На 12.05.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Стратегии и подходи за работа в билингвиална среда“ с лектор доц. д-р Милена Илиева.

XVIII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира: 

XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема

”Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”

Приоритетни направления: 

Заплащане на придобита ПКС

Във връзка с постъпили запитвания, относно заплащането на възнаграждения за придобита ПКС, прилагаме отговора на МОН, в който ясно е заявено, че  плащането на ПКС следва след представяне на документ, който може да е уверение за присъдена степен, а не непременно след представяне на удостоверение.

Организиране на ППС

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ Стара Загора организират професионално-педагогически специализации /ППС/ на теми „Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието“ и „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

При сформиране на група, специализациите ще се провеждат в следните градове:

Кръгла маса - презентации

Кръгла маса на тема: „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи” се проведе на 07 декември 2017 г. в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора. На кръглата маса бяха представени следните презентации:

Връщане на внесени суми

Уважаеми колеги,

Във връзка с кампанията за прием на документи за ПКС и решение на Директорски Съвет на 28.06.2017 г., Ви уведомяваме, че се преустановява приема на заявления за възстановяване на внесени суми в касата на ДИПКУ или по банкова сметка, за консултативни курсове, прием на документи за ПКС и пакетни цени за ПКС.

Страници

Карта