Новини

Курс по английски език ниво Beginner

На 11.04.2016 г. (понеделник) от 17.00 часа в ДИПКУ стартира курс по английски език ниво Beginner. Курсът е предназначен за желаещи без предварителни знания и умения по езика.

Занятията ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 17.00 до 19.15 часа.

Курсът е с хорариум 60 часа, които се провеждат два пъти седмично по 3 учебни часа.

Таксата е 150 лв.

Предстоящи краткосрочни курсове

гр. Пловдив - ОМГ „Акад. Кирил Попов“:

14.05.2016 г. „Семейно консултиране“ - ас. Н. Жилков

15.05.2016 г. „Социално – психологически тренинг“ - ас. Н. Жилков

гр. Бургас – ОУ „Климент Охридски“:

21.05.2016 г. „Семейно консултиране“ - ас. Н. Жилков

22.05.2016 г. „Социално – психологически тренинг“ - ас. Н. Жилков

 

XVI Национален педагогически форум

XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа”

Приоритетни направления:

Откриване на СДК и ППС

Уважаеми колеги,

 през учебната 2015/2016 година ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора Ви предлага обучения в следдипломни (СДК) и професионално педагогически специализации (ППС) тема:

 1.   Новооткрити специализации, в които можете да се включите до 30.01.2016 г.

      -  СДК "Чуждоезиково обучение" (английски и немски език) – гр. Стара Загора

Карта