Новини

24 МАЙ!

Уважаеми учители, просветители, будители, ученици, приемете искрените ни благопожелания по случай

24 МАЙ! 

Курс "Стратегии и практики за окуражаващо взаимодействие в образованието"

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в интересно и интерактивно обучение, водено от г-жа Джойс Калъс на 22.06.2018 г. от 9.00 ч. в ДИПКУ, Стара Загора. 

За кого е предназначено обучението? 

КОНСУЛТАТИВНИ КУРСОВЕ ЗА ПКС ПО МЕСТА

Уважаеми колеги, ДИПКУ - Стара Загора обявява следните дати за консултативни курсове за ПКС по места:

XVIII Национален педагогически форум

На 21.06.2018 г. от 09.00 ч. в хотел „Мериан Палас“ гр. Стара Загора ще се проведе XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет.

СДК "Педагогическа правоспособност"

На 19 май 2018 г. от  10,00 часа в ДИПКУ, гр. Стара Загора ще започне следдипломна квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност.

Заявки за включване в специализацията може да подавате тук.

Консултативни курсове за ПКС - Плевен

На 02.06.2018 г. от 11.00 ч. в ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ гр. Плевен  ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по Закона за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. на участник и трябва да се внесе до 29.05.2018 г. по банков път по сметка на ДИПКУ:

XVIII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира: 

XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема

”Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”

Приоритетни направления: 

Заплащане на придобита ПКС

Във връзка с постъпили запитвания, относно заплащането на възнаграждения за придобита ПКС, прилагаме отговора на МОН, в който ясно е заявено, че  плащането на ПКС следва след представяне на документ, който може да е уверение за присъдена степен, а не непременно след представяне на удостоверение.

Организиране на ППС

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ Стара Загора организират професионално-педагогически специализации /ППС/ на теми „Стратегии за иновативен мениджмънт в образованието“ и „Детско–юношеска и училищна психология“. Обучението е подходящо за учители  в детски градини, средни училища, възпитатели в общежития.

При сформиране на група, специализациите ще се провеждат в следните градове:

Страници

Карта