Новини

Обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище

От 30.09 до 01.10, ДИПКУ при Тракийския университет - Стара Загора организира обучение за учители с цел повишаване на уменията и знанията им за работа с ученици, застрашени от отпадане от училище.

ИЗПИТИ за ПКС - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изпитите за ПКС в гр. Велико Търново ще се проведат на 28.09.2017 г. (четвъртък) в ОУ "П. Р. Славейков" както следва:

9:30 ч. - IV ПКС;

9:30 ч. - I и II ПКС;

10:30 ч. - V ПКС.

На място ще бъдат обявени залите за съответните изпити.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат в залите 30 минути преди обявения час.

ИЗПИТИ ЗА ПКС - ГАБРОВО

Изпитите за II, IV и V ПКС в гр. Габрово ще се проведат на 29.09.2017 г. (петък) в ОУ "Неофит Рилски" от 10:00 часа.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат в залите 30 минути преди обявения час.

Моля следете сайта за възможни промени!

ИЗПИТИ ЗА ПКС - ПЛЕВЕН

Изпитите за II, IV и V ПКС в гр. Плевен ще се проведат на 30.09.2017 г. (събота) в ПГТ "Проф. Цветан Лазаров" от 09:30 часа.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат в залите 30 минути преди обявения час.

Моля следете сайта за възможни промени!

ИЗПИТИ за ПКС - ПРОВАДИЯ

Изпитите за V ПКС в гр. Провадия ще се проведат на 26.09.2017 г. (вторник) в СУ "Димитър Благоев" от 10:00 до 14:00 часа.

ИЗПИТИ за ПКС - ДОБРИЧ

Изпитите за IV и V ПКС в гр. Добрич ще се проведат на 27.09.2017 г. (сряда) във Висше училище по мениджмънт от 09:00 часа.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат в залите 30 минути преди обявения час.

Моля следете сайта за възможни промени!

ИЗПИТИ за ПКС - ПАЗАРДЖИК

Изпитите за V ПКС в гр. Пазарджик ще се проведат на 27.09.2017 г. (сряда) във ДГ "Калина Малина" от 10:00 часа.

ИЗПИТИ за ПКС - ВАРНА

Изпитите за IV и V ПКС в гр. Варна ще се проведат на 26.09.2017 г. (вторник) в III ОУ "Ангел Кънчев" (Цветен квартал) от 11:00 часа.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат в залите 30 минути преди обявения час.

Моля следете сайта за възможни промени!

ИЗПИТИ за ПКС - ДРАГИНОВО

Изпитите за IV и V ПКС в с. Драгиново ще се проведат на 26.09.2017 г. (вторник) в ОУ "Методий Драгинов" от 10:30 часа.

Кандидатите за IV ПКС трябва да бъдат в залите 30 минути преди обявения час.

Моля следете сайта за възможни промени!

Връщане на внесени суми

Уважаеми колеги,

Във връзка с кампанията за прием на документи за ПКС и решение на Директорски Съвет на 28.06.2017 г., Ви уведомяваме, че се преустановява приема на заявления за възстановяване на внесени суми в касата на ДИПКУ или по банкова сметка, за консултативни курсове, прием на документи за ПКС и пакетни цени за ПКС.

Страници

Карта