Новини

Консултативни курсове за ПКС - Стара Загора

На 31.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора  ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по Закона за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Консултативен курс за V ПКС - Девин

На 24.03.2018 г. от 11.00 ч. в ПГЕ „А. С. Попов“ гр. Девин  ще се проведе консултативен курс за  придобиване на V ПКС на тема: „Планиране и организация на учебния процес”. Курсът е очно-задочен и по новия ЗПУО Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата за курс за пета ПКС е 35,00 лв. (тридесет и пет лева) на участник, трябва да се внесе в срок до 20.03.2018 г. по банков път по сметка на ДИПКУ:

Консултативни курсове за V и IV ПКС - Нова Загора

На 02.04.2018 г. от 10.00 ч. в СУ „Иван Вазов“ гр. Нова Загора  ще се проведат консултативни курсове за придобиване на V и IV ПКС. Курсовете са очно–задочни и по Закона за предучилищното и училищно образование Ви носят 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Таксата на курса е 35.00 лв. и може да се внесе по банков път по сметка на ДИПКУ:

Уникредит Булбанк АД,

Курс "Компютърно моделиране" - Стара Загора

На 03.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Компютърно моделиране“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение. Подходящ е за учители в начална училищна степен и такива, преподаващи компютърно моделиране в часове по СИП и ЗИП.

Интерактивен семинар „Ритъм терапията – приложни аспекти“

На 05.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе практически интерактивен семинар на тема „Ритъм терапията – приложни аспекти

Ритъм терапията е холистичен метод за въздействие, който помага  да се развиват социалните умения и подобрява емоционалното състояние. В семинара са включени терапевтични техники от ритъм терапията и музикотерапията, които могат да се прилагат от психолози, педагогически съветници, педагози, ресурсни учители, родители и др.

Курс „Концептуализация при консултиране“

На 06.03.2018 г. от 10.00 часа в Център за творческо обучение, гр. Пловдив (Дом на културата “Борис Христов”, ул. „Гладстон“ 15, централно фоайе) ще се проведе курс на тема „Концептуализация при консултиране“.

Курсът е подходящ за терапевти, психолози и педагогически съветници.

XVIII Национален педагогически форум

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет - Стара Загора организира: 

XVIII Национален педагогически форум с международно участие на тема

”Стратегии и сътрудничество за устойчиви образователни политики”

Приоритетни направления: 

Курс на тема: „Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата“

На 24.03.2018 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ Стара Загора ще се проведе краткосрочен курс на тема: „Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на кариерата“. Курсът е еднодневен и Ви носи 1 кредит, за което ще получите удостоверение.

Заплащане на придобита ПКС

Във връзка с постъпили запитвания, относно заплащането на възнаграждения за придобита ПКС, прилагаме отговора на МОН, в който ясно е заявено, че  плащането на ПКС следва след представяне на документ, който може да е уверение за присъдена степен, а не непременно след представяне на удостоверение.

Страници

Карта