Новини

Допълнителна дата за явяване на изпит за ПКС

На 14.11 (понеделник) ще се проведе изпит за ПКС за отложилите със заявление по уважителни причини. Изпитът ще се проведе от 9,00 часа в ДИПКУ - Стара Загора.

Кандидатите за IV ПКС да се явят 30 минути преди обявения час за инструктаж и преглед на документите.

Изпит за ПКС в с. Драгиново

Изпитите за IV и V ПКС в с. Драгиново ще се проведат на 29.10 (събота) в СОУ "Методий Драгинов" от 10,00 ч.

Кандидатите за IV ПКС да се явят 30 минути преди обявения час за инструктаж и преглед на документите.

Изпит за ПКС в гр. Хасково

Изпитите за I, II и V ПКС в гр. Хасково ще се проведат на 30.10 (неделя) в Медицински колеж на Тракийски университет от 9,00 часа.

Kурс: Професионалното портфолио

На 16.11.2016 г. в ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора от 09.00 ч. ще се проведе квалификационен курс на тема: Професионалното портфолио – философия, технология, практически проекции

Курсът е с продължителност 8 часа и по действащия Закон за предучилищното и училищно образование носи на участниците 0,5 кредит, удостоверен с новия вид удостоверения.

Професионално-педагогически специализации в гр. Смолян

Уведомяваме Ви, че ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора организира професионално-педагогически специализации (ППС) в гр. Смолян на следните теми:

  • "Детско-юношеска и училищна психология" и

  • "Стратегии за иновативен мениджмънт в оразованието".

Обученията ще се провеждат в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Смолян.

Курс: Практически проекции на новите учебни планове и програми в начален етап на обучение

ДИПКУ при Тракийски университет - Стара Загора организира квалификационен курс на тема:

Практически проекции на новите учебни планове и програми в начален етап на обучение

Анотация: В курса ще бъдат представени и обсъдени новите учебни планове и програми за начална степен, разработени според допустимите варианти на Наредба 4/30.11.2015г. Ще бъдат предложени методически решения за конкретното им приложение в учебния процес 1 – 4 клас. Акцентът ще бъде в следните направления: български език, математика, природни науки, технологии и предприемачество.

Предназначение: начални учители и възпитатели начален етап.

Дата на провеждане: 7.11.2016 – 09.00 ч.

Продължителност: 8 ч.

Брой кредити: 0,5

Такса: 35 лв.

Място на провеждане: ДИПКУ, Стара Загора, ул. Армейска 9.

Започващи СДК и ППС в гр. Стара Загора

На 05 ноември 2016 г. от  9,00 часа в ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора стартират професионално–педагогически специализации /ППС/ и следдипломни квалификации (СДК) на следните теми:

  1. ППС „Организация и управление на образованието“;

  2. ППС „Детско – юношеска и училищна психология“;

  3. СДК „Специална педагогика“;

  4. СДК „Информатика и информационни технологии“;

  5. СДК „Информационни технологии 1-4 клас“.

Разбиране на зависимостите от гледна точка на индивидуалната психология - Андрея Хиленбранд

Уважаеми колеги учители, педагогически съветници, психолози, възпитатели и родители,

Вече четвърта по ред година Педагогически факултет при ТрУ, съвместно с ДИПКУ и БОИП организират лекции с участието на чуждестранни лектори от ИКАСИ по теми, свързани с психическото развитие, възпитанието и социализацията на децата, разгледани през призмата на предизвикателства на съвременните сложни и противоречиви социални тенденции.

 

На 5 и 6 ноември

в Педагогически факултет на ул. Армейска № 9, в зала 12

ще изнесе лекции АНДРЕЯ ХИЛЕНБРАНД - лектор от факултета на ИКАСИ

на тема:

“РАЗБИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИНДИВИДУАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Страници

Карта