Новини

Консултативен курс за ПКС - Бургас

На 12.07.2017 от 10.00 ч. в ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас ще се проведат консултативни курсове за V и IV ПКС.

Заявление за участие в курсовете може да подадете тук.

Консултативни курсове за ПКС, провеждани от ДИПКУ Стара Загора по места

05.07.2017 - Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов", гр. Пловдив:

09.30 ч. - V ПКС;

05.07.2017 - СУ "Г. Бенковски", гр. Пазарджик:

10.00 ч. - V ПКС;

10.07.2017 - Тракийски университет, Филиал Хасково, гр. Хасково:

09.00 ч.

10.07.2017 - СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково:

09.00 ч. - V ПКС;

11.07.2017 - ОУ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново:

10.00 ч. -

12.07.2017 - ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Бургас:

10.00 ч. - V и IV ПКС;

14.07.2017 - ПГ "Цар Иван Асен II", гр. Асеновград:

10.00 ч. - V ПКС;

14.07.2017 - СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Рудозем:

11.00 ч. - V ПКС;

15.07.2017 - СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Смолян

09.00 ч. - V и IV ПКС;

Консултативни курсове за ПКС в гр. Стара Загора

Консултативните курсове за IV и V  ПКС в гр. Стара Загора ще се проведат както следва:

V ПКС по всички дисциплини - 04.07.2017 г.;

IV ПКС по всички дисциплини (с изключение на обявените по-долу) - 06.07.2017 г.;

IV ПКС по ФВС - 03.07.2017 г.;

IV ПКС по история - 05.07.2017 г.;

СДК Технологии и предприемачество

На 10.06. 2017 г.09.00 ч. в ДИПКУ гр. Стара Загора ул. „Армейска“ 9 стартира следдипломна квалификация /СДК/ на тема „Технологии и предприемачество“.  Обучението е подходящо за учители  в среден и горен курс.

Занятията се провеждат в три семестъра, като таксата за всеки семестър е 360.00 лв. и към последната такса се прибавят 42.00 лв. за издаване на свидетелството.

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ДИПКУ е оторизиран като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите, Стара Загора извършва своята дейност независимо от синдикална, партийна и др. принадлежност на кандидатите за обучение. Условие за участие в квалификационните форми е подаването на индивидуални или групови заявки за обучения и процедури за ПКС.

Освен на качеството на квалификация ние държим на спазването на законовите и поднормативни уредби, условията и сроковете, заложени в тях, което е гаранция за легитимността на издаваните документи.

Нормативните условия и реда за участие в процедурите за придобиване на ПКС можете да намерите тук.

Краткосрочни курсове 2016/2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите е основно структурно звено на Тракийски университет Стара Загора, специализирано да квалифицира педагогически специалисти.

По силата на Закона за предучилищна и училищно образование, Глава 11, Раздел III, Чл. 222. (1) и (2) и Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел V чл. 43 ал.2 и Раздел VI, чл. 55 ал 2 и ал.3, ДИПКУ е оторизиран, като специализирано обслужващо звено на висше училище – Тракийски университет да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.

XVII Национален педагогически форум

Уважаеми колеги,

На 22.06.2017 г. от 09.00 ч. в хотел "Мериан Палас" в гр. Стара Загора ще се проведе XVII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и партньорства за иновативно образование“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет.

Карта